За нас Продукти Контакти Вход

„Еко Солар Т“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-24817-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лева, от които 8 500,00 лева европейско и 1 500,00 лева национално съфинансиране.

Проектът стартира на 29.09.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.

01.10.2020 г.