За нас

Да научаваме и знаем повече начини, за да направим повече за нашите клиенти. Стремежът ни е да спестяваме разходите на нашите клиенти, за да им помогнем да управляват инвестициите си по-ефективно и разумно. Ние прекарваме много от времето си, за да консултираме нашите клиенти, за да намерим заедно най-точното и ефективно решение за всеки от тях. Затова не пестете нашето време, за да спестим Вашите средства. Ние сме се специализирали в това да анализираме нуждите на всеки наш клиент и му помагаме да избере вярното решение за по дълго време.

Нашата професионална услуга включва предварителен анализ на нуждите на клиента, планиране на това, което е най-подходящо за него, съчетаване с финансовите възможности и цялостното изпълнение на продукта или услугата. Затова нашата работа е уникална, а резултатите са показателни.

Едно от най-важните условия за успеха на фирмата е изграждането и поддържането на постоянна връзка с всички клиенти, за по-добро и ефективно обслужване.
Търговската ни политика е насочена основно към обслужване на клиентите ни чрез обучение, предоставяне на информация за технологични иновации и съдействие при внедряване на нови технически решения с основна цел оптимизиране на енергийните и експлоатационни разходи.

Паралелно с търговската си дейност “Еко-Солар”ООД успешно развива пълен инженеринг в областта на HVAC (отопление, вентилация и климатизация). Това означава поддържане на постоянен екип от високо квалифицирани инженерни кадри при изготвяне на проектна документация, търсене на оптимални технически решения, монтаж и сервизно обслужване на доставеното технологично оборудване.

Инженеринг

* Машинно и системно проектиране на:
Отопление
Вентилация
Климатични системи
Соларни системи
* Доставка на технологично оборудване
* Монтаж, надзор и въвеждане в експлоатация
* Гаранционно и следгаранционно обслужване
* Сервиз

Благодарим Ви, че отделихте внимание да се запознаете с нашата фирма.