Контакти

София 1113
ул. “Тинтява” 15-17
тел.: 868 95 97; факс: 962 42 22
gsm: 0899881288
e-mail:office@eco-solar.com