Екип

Във фирмата работят високо квалифицирани специалисти - инженери, икономисти и маркетолози. Ние залагаме на най-доброто при нашите служители - техния професионализъм и коректност. Следните основни отдели и направления представят дейността ни:

* Финансово-административен отдел
* Маркетинг и реклама
* Търговски отдел
* Инженерен отдел
Монтаж, надзор и въвеждане в експлоатация
* Сервиз и поддръжка