Общи сведения за термо помпите


Земно-енергийните системи /ЗЕС/ представляват опция за възвръщане на енергията. Подобно на повечето енерговъзвръщаеми системи, ЗЕС използват слънчевата енергия. Те са природно благоприятни, защото почти 2/3 от енергията, която доставят, идва от възвръщаемата енергия от земята. Този индиректен начин на използване на слънчевата енергия се дължи на способността на земната кора да я съхранява. Всъщност земята е огромен енергиен акумулатор, тъй като поглъща 46% от слънчевата енергия, която е 500 пъти по-голяма от нуждите на населението на земята за цяла година. ЗЕС могат да възвърнат част от енергията, съхранена в земята, за отопляване на сгради през зимата, а през лятото – отнемат топлината от жилищата и ги охлаждат. Според последните проучвания, свързани с климатичните промени в търговските и обществени сгради, ЗЕС отчитат най-малък процент на отделяне на газове от всички отоплителни, вентлационни и климатични системи.