Реализирани проекти

Обект:
Хотел в гр. Банско

РЗП: 7100 м2

Qот. = 590 кW

Qохл. = 240 кW

Вид система:
Отворена с дренажни води

Отворена система с дренажни води
Обект:
Хотел в гр. Банско

РЗП: 7100 м2

Qот. = 590 кW

Qохл. = 240 кW

Вид система:
Отворена с дренажни води

Отворена система с дренажни води
Обект:
Хотел в гр. Банско

РЗП: 7100 м2

Qот. = 590 кW

Qохл. = 240 кW

Вид система:
Отворена с дренажни води

Отворена система с дренажни води
Обект:
Хотел в гр. Банско

РЗП: 7340 м2

Qот. = 731 кW

Qохл. = 402 кW

Вид система:
Отворена със сондажи

Отворена система с дренажни води
Обект:
Хотел в гр. Банско

РЗП: 7340 м2

Qот. = 731 кW

Qохл. = 402 кW

Вид система:
Отворена със сондажи

Отворена система с дренажни води
Обект:

Хотел в гр. Банско

РЗП: 7340 м2

Qот. = 731 кW

Qохл. = 402 кW

Вид система:
Отворена със сондажи

Отворена система с дренажни води
Обект:

Хотел в с. Шипково

РЗП: 1300 м2

Qот. = 140 кW

Qохл. = 126 кW

Вид система:
Отворена с 32oС минерална вода

Отворена система с дренажни води
Обект:

Хотел в Благоевград

РЗП: 4300 м2

Qот. = 510 кW

Qохл. = 320 кW

Вид система:
Отворена със сондажи

Отворена система с дренажни води
Обект:

Хотел в Благоевград

РЗП: 4300 м2

Qот. = 510 кW

Qохл. = 320 кW

Вид система:
Отворена със сондажи

Отворена система с дренажни води
Обект:

Хотел в Благоевград

РЗП: 4300 м2

Qот. = 510 кW

Qохл. = 320 кW

Вид система:
Отворена със сондажи

Отворена система с дренажни води
Обект:
Еднофамилна къща

РЗП: 1100 м2

Qот. = 48 кW

Qохл. = 35 кW

Вид система:
Затворена вертикална

Отворена система с дренажни води
Обект:

Еднофамилна къща

РЗП: 440 м2

Qот. = 33 кW

Qохл. = 17 кW

Вид система:
Затворена вертикална

Отворена система с дренажни води
Обект:

Еднофамилна къща

РЗП: 440 м2

Qот. = 33 кW

Qохл. = 17 кW

Вид система:
Затворена вертикална

Отворена система с дренажни води