Често задавани въпроси

В: Каква е ефективността на геотермалната термопомпа?

О: Тя има над три пъти по-голяма ефективност от най-ефективните отоплителни инсталации на конвенционално гориво. Използва се пренасяне на съществуваща топлина, вместо топлина, отделяща се при горене. По този начин термопомпата осигурява три единици топлинна енергия на всяка единица, изразходвана за захранване на системата.

В: Каква е продължителността на живот на тръбите, положени в земята при затворените системи?

О: В затворените системи могат да се използват само тръби от полиетилен висока плътност. При качествена инсталация, техният експлоатационен период е 50 – 75 години. Те не взаимодействат химически с веществата, които нормално се съдържат в почвата и имат добра топлопроводимост. Тръби от PVC не могат да бъдат използвани.

В: Причиняват ли отворените системи замърсяване на околната среда?

О: Не. Те са екологично чисти. Термопомпата само отнема или прибавя топлина към водата. Изобщо не се внасят замърсители. Водата, която се връща в околнатта среда е само с малко по-висока или с малко по-ниска температура.

В: Земният контур при затворената система, оказва ли въздействие върху растителността в моя дом?

О:Не. Изследванията доказват, че тези контури (при хоризонтални и вертикални инсталации) не оказват вредно въздействие на тревата, дърветата и храстите.