Предимства на термо-помпите

Спестяване на енергия за отопление и охлаждане от 30% до 80%.

Подобрени архитектура, защита и намален звук

* Безопасни при работа
* Без външни части по фасадата на сградата
* Без външни просмуквания

Подобрен комфорт

* Безплатно затопляне на битова вода
* Постоянни температура и влажност на въздуха
* Удобни за ползване - няма допълнително обслужване по зареждане и доставки

Опазване на околната среда

* подобрено качество на въздуха - функционират на принципа на обикновено пренасяне на топлина
* Пожаробезопасни - работят без възпламеними продукти
* Не отделят никакви вредни газове