Принцип на действие на термо-помпите


Термопомпата е съвременен начин за преобразуване на топлина, намираща се в природата(водата, въздуха, земята) за затопляне и охлаждане на сгради(битови, офисни и промишлени) и производство на топла вода.

Земно-енергийнита система /ЗЕС/ работи като котел при отопление и като климатик при охлаждане. Работата на термопомпата се осъществява в компресионно-кондензаторен цикъл. Топлоносителят постъпва от земята или водоема в термопомпата, където нископотенциалната топлина от земята се отнема и се предава по въздуховоди или тръбопроводи към потребителя. Цикълът се привежда в действие чрез електродвигател. Електричество задвижва електродвигателя, от който механическия момент се предава на компресор. Задейства се термо-динамичен цикъл и топлината, натрупана в земята или водоема се отнема в топлообменника на термопомата.

Работа през зимата
Зимно време ЗЕС премества топлина от земята в дома. Това се изплолзва и за нагряване на вода.

Работа през лятото
През лятото ЗЕС отнема топлина от дома и я предава чрез топлообменника на земята.